onsdag 18 mars 2009

Skillnad redan i fosterlivet

Redan när ett barn föds är förutsättningarna helt olika beroende på i vilket bostadsområde det föds. Det visar en studie från Karolinska Institutet som presenterades i radion i morse. Samma resultat visade forskaren Gunilla Sydsjö som talade på Barnforum förra veckan.

P1 hade besökt barnmorskor på Östermalm i Stockholm och Fittja i Botkyrka. Medan kvinnorna på Östermalm är ytterst måna om kost och nyttigheter är det si och så med den saken i Fittja. Men stressen tycks finnas i båda områdena, de välutbildade kvinnorna jobbar för mycket, 50-60 timmar var inte ovanligt enligt den intervjuade barnmorskan. Medan stress på grund av trångboddhet, dålig ekonomi, otryggt liv är vanligare i Fittja. Barn i sådana områden föds också ofta för tidigt vilket i sig ger en högre risk för både psykiska och fysiska sjukdomar. Nu vill barnmorskorna har mer resurser till de fattiga områdena.

Det är positivt att man börjar titta på de här förhållandena. För ju tidigare man satsar på barn som riskerar att fara illa desto större blir samhällsvinsten.

Ingrid

Inga kommentarer: