torsdag 12 mars 2009

Ensam och utsattHar varit på Barnforum i dag, en konferens om barn som far illa. I vårt rika land finns det barn som har det eländigt. Även om de inte svälter så far de illa. Sociala och psykiska svårigheter, missbruk, fattigdom, faktorer som ofta hänger ihop. Arbetslösa, långtidssjuka, isolerade föräldrar klarar inte att ge barnen en trygg uppväxtmiljö.

Det finns så mycket kunskap om att barn i riskzonen måste ha stöd och hjälp tidigt. Och man kan se riskerna redan när den gravida mamman kommer till mödravårdscentralen.
En undersökning vid Linköpings universitet visade att barn till mammor med en viss uppsättning riskfaktorer under graviditeten i mycket större utsträckning kom att fara illa under sin uppväxt än en »normalgrupp«. Och det följde med upp i tonåren. Av den här gruppen barn var det 23 % som inte fick något avgångsbetyg i grundskolan.

En annan talare sa att 50 % av de pojkar som utfört kriminella handlingar före 12 års ålder uppvisar ett kriminellt beteende som vuxna. Det innebär ju att man måste ta tag i dom här barnen långt innan de blir tonåringar. Då kan det redan vara för sent.

Det viktiga är tidiga insatser och en samordning mellan instanserna. Att man river väggarna mellan de olika myndigheterna och inte jobbar utan att veta att det man gör har någon effekt.

För det är inte främst en penningfråga. Det flödar mycket pengar i satsningen på utsatta barn och många professioner är inblandade, psykologer, socialsekreterare, läkare, skolkuratorer osv. Det som behövs är metoder som man vet fungerar och som får tid på sej att bli etablerade.

Men socialtjänsten med flera kan inte ensamma ha ansvaret för att det ska gå bra för de här barnen. Det behövs en satsning på helt andra nivåer. Barnfrågan måste lyftas. Den ska bli den viktigaste politiska frågan inför valet 2010 anser Kraftsamling för barnen. Se www.samba.nu

Ingrid Sillén

Inga kommentarer: