onsdag 18 februari 2009

Var du med i 70-talets kvinnorörelse? Skriv ner din historia!

Det är dags att dokumentera innan det blir bortglömt. Jag tänker på alla som var med i 70-talets kvinnorörelse.
Kvinnoforskarna Emma Isaksson och Eva Schmitz har skrivit avhandlingar om kvinnorörelsen. Men det finns mycket mer att dokumentera – de personliga berättelserna från dem som var med.

Ett sådant projekt genomfördes i USA för tio år sedan då ett antal kvinnor tog initiativ till ett så kallat feministiskt minnesprojekt. Trettio kvinnor skrev ner sina berättelser om det första engagemanget, hur de kom med i kvinnorörelsen och deras erfarenheter av kvinnopolitiskt arbete. Berättelserna presenterades i boken The Feminist Memoirproject. Voices from Women’s Liberation. Rutgers University Press 1998.

Vi vet att det finns ett intresse för ett liknande projekt här i Sverige. Därför är vi några som tänker samla in berättelser och minnen för att göra en bok. Och vi vill att många ska vara med och berätta. Vad betydde kvinnorörelsen för dej? Varför gick du med? Vad har det haft för betydelse för dej i livet?

Vi hoppas att det ramlar in massor av texter. Och givetvis fotografier och andra bilder. Någon finansiering är inte ordnad, men det man brinner för brukar ordna sej.

Anmäl om du vill vara med senast den 1 juli 2009 med en kort skiss över innehållet. Manusstopp för den färdiga texten den 15 september 2009. Anmälan och manus till info @ migra.nu


Mer information finns på migra.nu/feminististprojekt.html

Ingrid Sillén

Inga kommentarer: