söndag 15 februari 2009

Vad är en familj?

Familj? Är det mamma, pappa, barn? Eller en ensamförälder med barn eller två som bor ihop utan att ha barn? Begreppet diskuterades på Makalösa föräldrars kurs i jämställt föräldraskap som jag var med på i helgen.

Det man kan vara överens om är att familjen har sett olika ut under olika historiska perioder men att den också skiljer sig åt var i världen man befinner sig. Egentligen är det kanske inte så viktigt kan man tycka, men när det gäller politiska beslut är det inte oviktigt. Och inte heller när det gäller värderingar. En mamma som lever med sitt barn utgör en familj likaväl som ett hushåll med två föräldrar och barn. Men ibland kan man behöva ytterligare definitioner som kärnfamilj, regnbågsfamilj, adoptivfamilj, ensamförälderfamilj, utvidgad familj (när man räknar in hela släkten).

De flesta barn (upp till 18 år) i Sverige bor med båda sina biologiska föräldrar, men en så stor del som 30 procent har varit med om en skilsmässa. Det är förstås inte en lätt sak, men om de vuxna samarbetar kan en skilsmässa innebära något positivt för både barn och föräldrar.
Som en av deltagarna på kursen sa: Först nu när vi har barnen var sin vecka lever vi jämställt och både jag och pappan har mer kontakt med barnen än förut.

Inga kommentarer: