lördag 25 april 2009

En kvarnsten om halsenI dagens SVD skriver distriktsläkare Bengt Järhult på Brännpunkt om den cyniska inställningen mot sjuka och vad som i praktiken händer med de som utförsäkras efter 180 dagar.
"En otäck stämning har piskats upp i vårt land att problemen är individens fel", skriver han.

Han kritiserar Försäkringskassan, vars roll idag är att agera ombud för politiska beslut, när de istället borde stötta läkarna, och han pekar på att utanförskapet är en effekt av samhällsstrukturen.

"Arbetslösheten är inte orsakad av bristfälligt jobbsökande och det är bara grymt att hänvisa i praktiken sjuka människor med stort rehabiliteringsbehov till den reguljära arbetsmarknaden för att ta lämpliga jobb som inte finns" skriver han.

Han menar att diskussionen istället bör gälla arbetsgivarnas och samhällets ansvar för utbudet av anpassade jobb, hur mindre presterande människor ska få del i en arbetsgemenskap.
Jane Morén

Inga kommentarer: