lördag 25 april 2009

Arbetslösa ska få behålla självkänslan!Många arbetslösa känner hat och skam. Det har nyligen kommit fram i en undersökning. Bengt Starrin, professor i socialt arbete vid Karlstads Universitet har genomfört undersökningen där han skickat ut en enkät till 6500 personer 18-65 år.

-När människor känner sig mindre värda på grund av att de är arbetslösa, då ökar risken för allvarlig psykisk ohälsa. Modern forskning säger att den allvarligaste formen av stress, förutom hot mot liv och lem, är hot mot självbilden, säger Bengt Starrin till SVD.

Han betonar vikten av att arbetsmarknadspolitiska åtgärder utformas så att människor får behålla självkänslan.

Smaka på den meningen....får behålla självkänslan. En instans som ska preparera och hjälpa människor att bli anställda tar självkänslan ifrån människor.

Jane Morén

Inga kommentarer: