lördag 2 maj 2009

Hon gjorde en egen undersökning om äldreboendet

Fotografen Tina Safrén blev förskräckt över hur det fungerade på det särskilda boendet i Krokom dit hennes farmor hade flyttat. Hon såg isolering och passivitet. Därför gjorde hon en egen enkät bland vårdpersonalen om hur det fungerade. Det läste jag nyss i Dagens Samhälles Äldreomsorgsbilaga.

De flesta som svarade på enkäten beskrev sin arbetssituation som mycket pressad, några sa att den var ohållbar, några att den var acceptabel eller ok. De ville ha förbättringar. Många använde ordet »förvaring« och att de gamla hade det tråkigt och var mycket ensamma i stark kontrast till kommunens löfte att de äldre ska få »avsluta livet i värdighet«.

Tina Safrén tycker att kommunen lägger över ansvaret på vårdpersonalen när det i själva verket är bemanningen som minskar. Färre måste vårda fler.

På hennes hemsida kan man läsa om enkäten liksom tidningsartiklar i frågan och ett anförande i kommunfullmäktige.

Och nu genomför Tina Stafrén ett trädgårdsprojekt på ett äldreboende i kommunen. Odlingar i litet format i direkt anslutning till avdelningarna.

»Många gamla har odlat, både för sitt levebröd och för nöjes skull. Att vistas bland växter, känna myllan mellan fingrarna eller bara blomdoft väcker minnen och inverkar positivt på oss människor«, skriver hon.

Läs mer på hemsidan Momma.se

Ingrid Sillén

Inga kommentarer: