tisdag 14 juli 2009

Friends börjar tidigt

I går skrev jag om nätmobbning och ställde frågan, går det inte att stoppa mobbning. Idag skriver jag om Friends arbete där de vänder sig till förskolor och utbildar både personal och föräldrar. De vill med utbildningen bland annat få föräldrar och personal att ifrågasätta invanda mönster och få insikt om hur mobbning kan förebyggas.

Jane M

Här är deras program:

Nu startar Friends utbildning i förskolan!
Varje år utbildar Friends över 250 000 barn och vuxna i landets skolor och idrottsföreningar
i hur man kan arbeta förebyggande mot kränkningar och diskriminering.
Nu har vi äntligen tagit steget till förskolan eftersom grunden till hur man är en bra
kompis läggs redan i tidig ålder.

Friends vill stötta pedagoger och föräldrar att våga se

sin egen roll och ifrågasätta invanda mönster.
Vi vet att det ställs höga krav på pedagoger genom läroplanen, den nya diskrimineringslagstiftningen
och den skärpta skollagen.

Friends kan hjälpa er genom att bidra

med kunskap och nya perspektiv samt konkreta råd och tips kring hur ni kan utveckla
ert likabehandlingsarbete.

Tillsammans kan vi skapa en tryggare förskola där inga barn ska behöva känna sig
utanför eller osynliggjorda.
Ni kan boka Friends till er förskola redan idag!

I Friends utbildningspaket för förskolan berör vi bland annat:

Vad är demokrati i förskolan?
Förskolans uppdrag - likabehandling
Fakta om kränkningar och diskriminering
Normer - inneslutande och uteslutande
Kartläggning av förskolans behov
Att hitta mål och åtgärder
Föräldrarollen

Läs mer på www.friends.se